11/17/2023

BAU Leuven UTPO Ön Başvurusu

Entrepreneurship

About Program

"BAU Leuven UTPO" Bilişim Sektöründe Faaliyet Gösteren Firmalara Kapılarını Açıyor!

BAU Leuven UTPO (Uluslararası Teknoloji ve Pazarlama Ofisi); sizlere global pazarlara açılma fırsatı sunarken, T.C. Ticaret Bakanlığı’nın destekleri ve Bahçeşehir Üniversitesi’nin uluslararası arenadaki fiziki konumlanması, stratejik network ve gücü ile Avrupa Pazarında atacağınız adımlarınızı destekliyor!

 

“UTPO” Destek Detaylarının Yer Aldığı Sunum için: BAU Leuven_UTPO _Ofisi_Tanıtım_Sunumu (1).pdf

Program

UTPO Nedir?

«UTPO; 5447 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararına istinaden TC. Ticaret Bakanlığı tarafından bilişim sektörüne özel olarak hazırlanan “Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı” kapsamında yer alan, yerli teknolojik ürünlerin ve hizmetlerin yurt dışında satış ve pazarlamasının gerçekleştirilmesi amacıyla iş birliği kuruluşlarınca yurtdışında açılan uluslararası teknoloji pazarlama ofislerini ifade etmektedir.»

Destek Kapsamı «18» Adet Bilişim Alt Sektörünü Kapsamaktadır:

Yazılım, Yapay Zeka, Büyük Veri, Siber Güvenlik, Gömülü Yazılım, E-Spor, Finansal Yazılım, Blok Zincir, Bilişim Hizmetleri, Sistem Bakım ve Destek Hizmetleri, Dijital Aracılık, Dijital Oyun, Telekomünikasyon, 5G, Bulut ve İletişim, Veri Merkezi, Akıllı Şehir, Yeşil Dönüşüm.

UTPO Kapsamındaki Desteklerden Kimler Faydalanabilir?

  • Türkiye’de yerleşik bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler, kurumlar, iş birliği kuruluşları faydalanabilmektedir.

UTPO Destekleri Ne Zaman Başlar ve Kaç Yıl Süre İçin Geçerlidir?

  • UTPO destekleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nın ilgili başvurunun değerlendirmesi ve kapsama alınma onayına istinaden destek talep edilen en eski tarihli ödeme belgesi esas alınarak başlar ve «4» yıl süre ile geçerli olur.

UTPO’ya Başvuracak Şirketler İçin Ön Koşullar!

  • Şirketler Hizmet İhracatçıları Birliği’ ne (HİB) üye olmalıdır.
  • Şirketler T.C. Ticaret Bakanlığı Destek Yönetim Sistemi’ne (DYS) kaydolmalıdır.
  • Şirketlerin MERSİS kayıtları ve NACE kodları güncel olmalıdır.
  • Şirketlerin ticaret sicil kayıtları, imza sirküleri, yurtdışı ortaklık oranı bilgileri v.b. güncel olmalı, değişiklikler HİB’ e bildirilmelidir.
  • Şirketler her takvim yılında en az bir defa KEP üzerinden Finansal Bilgi Formunu, Şirket Bilgi Formunu, Destek Taahhütnamesini, Yurtdışı Ortaklık Yapısı Gösteri Belgeyi HİB’ e iletmelidir.
  • Şirketler destek kapsamında yer alan bilişim alt sektöründe, sektörlerinde faaliyet göstermeli ve satışa hazır ticarileşmiş hizmet ürünlerinin bulunması gerekmektedir.

Sorularınız İçin: seda.satir@bau.edu.tr / etem.derman@tto.bau.edu.tr 

Submission Period


Start Date

Saturday, November 18, 2023 09:00

Deadline

Tuesday, December 31, 2024 12:00

#enterpreneurship #leuven